Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Saopštenja zaštite prirode i klimatskih promena

31. januar 2019.

Saopštenje povodom Svetskog dana vlažnih područja (World Wetlands Day)

Povodom obeležavanja Svetskog dana vlažnih područja u Srbiji, kao centralni događaj biće organizovan skup „Vlažna područja: ključ suočavanja sa klimatskim promenama“, 01. februara 2019. godine u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu. Skup organizuju Ministarstvo zaštite životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Regionalna kancelarija za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN), uz podršku Grada Šapca, Centra za stručno usavršavanje i OŠ „Stojan Novaković“ iz Šapca.
20. decembar 2018.

Obuka zaposlenih u Carinskoj laboratoriji za primenu CITES Konvencije

Grupa za sprovođenje CITES Konvencije Ministarstva zaštite životne sredine je 19. decembra 2018. godine zaposlenima u Carinskoj laboratoriji održala osnovnu teorijsku i praktičnu obuku vezanu za CITES Konvenciju i identifikaciju divljih vrsta, odnosno njihovih delova, derivata i proizvoda od istih.
18. decembar 2018.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „MOJSTIRSKO-DRAŠKE PLANINE”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, kao Park prirode „Mojstirsko-Draške planine”. PP „Mojstirsko-Draške planine”, ukupne površine 10.822,36 ha, nalazi se u jugozapadnoj Srbiji, na krajnjem severoistočnom delu Prokletija, na teritoriji opštine Tutin.
14. decembar 2018.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „KOVAČEVIĆA PEĆINE”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Spomenik prirode „Kovačevića pećine”. SP „Kovačevića pećine” nalazi se u zapadnoj Srbiji na teritoriji opštine Krupanj, u ataru sela Cerova, zaseok Kovačevići.
8. novembar 2018.

Zbrinuta dva vuka u specijalizovano prihvatilište za krupne zveri u Grčkoj

Ministarstvo zaštite životne sredine, zajedno sa nevladinom organizacijom „Četiri Šape“ i Zoološkim vrtom grada Beograda, u sredu 7. novembra 2018. godine, sprovelo je akciju zbrinjavanja dva vuka (Canis lupus) u specijalizovano prihvatilište za krupne zveri ARCTUROS Environmental Center u Grčkoj.