Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења управљањa животном средином

17. децембар 2015.

Oдржана радионица за новинаре „Безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“

У оквиру пројекта „Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“ који Министарство пољопривреде и заштите животне средине реализује у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (UNDP), невладином организацијом Алтернатива за безбедније хемикалије – ALHem и међународном организацијом цивилног друштва „Women in Europe for a Common Future“ (WECF), 15. децембра 2015. године одржана је радионица на тему „Безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“.
15. новембар 2015.

Одржана ТAIEX радионица

У Министарству пољопривреде и заштите животне средине одржана је дводневна ТAIEX радионица као једна од етапа у припреми Нацрта Закона о заштити од буке. Радионицу је отворио помоћник министра  пољопривреде и заштите животне средине Александар Весић, који је том приликом истакао значај оваквих радионица и размене искустава, нарочито са земљама у окружењу.
28. јул 2015.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона o управљању отпадом вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије o спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 05 Број: 011-6717/2015 од 17. јуна 2015. године.
2. јун 2015.

Управљање ризиком од хемикалија у Србији

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Сектор за планирање и управљање, Одељење за хемикалије, у оквиру пројекта „Управљање ризиком од хемикалија у Србији“ организује састанак са привредним субјектима и другим заинтересованим странама. Састанак се организује у сарадњи са Шведском агенцијом за хемикалије (KemI) и Привредном комором Србије и на њему ће се размотрити улога и обавезе индустрије које проистичу из националних прописа којима се уређују биоцидни производи, као и ЕУ Уредбе о биоцидним производима (Уредба (ЕУ) 528/2012 о чињењу доступним и коришћењу биоцидних производа).
13. новембар 2014.

Управљање ризиком од хемикалија у Србији

У оквиру заједничког пројекта Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Шведске агенције за хемикалије (KemI) „Управљање ризиком од хемикалија у Србији“, у сарадњи са Приврeдном кoмoром Србије организује се сeминaр нa тeму „Супстанце које изазивају забринутост (SVHC) и будуће обавезе привредних субјеката у складу са националним прописима“, који ће се одржати 11. децембра 2014. гoдинe са почетком у 9.00 чaсoвa, у Београду у Привредној комори Србије, Ресавска 13-15, у Великој сали у приземљу.