Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Saopštenja upravljanja životnom sredinom

28. decembar 2018.

Program uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji

Ministarstvo zaštite životne sredine prezentuje strateški dokument „Program uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji“ sa Akcionim planom. Dokument je pre svega namenjen nosiocima proizvodnih delatnosti u Republici Srbiji, kao i svim organima i organizacijama, koje formiraju zakonski okvir ili obezbeđuju podršku za funkcionisanje proizvodnih delatnosti u Republici. Naravno, poželjno je da sve zainteresovane strane uzmu učešća u javnim konsultacijama, koje će trajati 20 radnih dana od postavljanja ovog dokumenta na internet stranu Ministarstva i završiće se prezentacijom finalnog dokumenta u Privrednoj komori Srbije u prvom kvartalu 2019. Godine. Za sve informacije o toku izrade, sadržaju dokumenta i drugim specifičnostima koje se tiču izrade Strateškog dokumenta o uvođenju čistije proizvodnje, kao i za sve zamerke, predloge i primedbe, zainteresovani se mogu obratiti Ministarstvu zaštite životne sredine.
13. decembar 2018.

Elektronski registar hemikalija od januara

Ministarstvo zaštite životne sredine  u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Švedskom agencijom za hemikalije (KEMI), u okviru bilateralnog projekta „Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji“, koji se finansiran od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA), organizovalo je seminar na temu „Predstavljanje elektronske platforme za Integralni registar hemikalija (eIRH)“.
25. oktobar 2018.

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima

Na predlog Ministarstva zaštite životne sredine, Odbor za privredu i finansije doneo je Zaključak 05 Broj: 011-9870/2018, od 24. oktobra 2018. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima i utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima.
22. jun 2018.

Elektronska dostava podataka u Integralni registar hemikalija (e-IRH)

Ministarstvo zaštite životne sredine u skladu sa opštom politikom razvoja e-uprave, u okviru mnogih aktivnosti na ovu temu, započelo je i rad na razvoju internet platforme za dostavljanje podataka o hemikalijama u Registar hemikalija (e-IRH portal).
28. februar 2018.

Završna konferencija tvining projekta za unapređenje sistema upravljanja hemikalijama i biocidima u Srbiji

Konferencija povodom završetka tvining projekta “Dalji razvoj upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u Republici Srbiji“ biće održana 2. marta 2018. godine sa početkom u 11 časova, u Palati Srbija (sala Beograd), Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd.