Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења управљањa животном средином

13. децембар 2018.

Електронски регистар хемикалија од јануара

Министарство заштите животне средине  у сарадњи са Привредном комором Србије и Шведском агенцијом за хемикалије (KEMI), у оквиру билатералног пројекта „Управљање ризиком од хемикалија у Србији“, који се финансиран од стране Шведске агенције за међународну развојну сарадњу (SIDA), организовало је семинар на тему „Представљање електронске платформе за Интегрални регистар хемикалија (еИРХ)“.
25. октобар 2018.

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о биоцидним производима

На предлог Министарства заштите животне средине, Одбор за привреду и финансије донео је Закључак 05 Број: 011-9870/2018, од 24. октобра 2018. године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о биоцидним производима и утврђује Програм јавне расправе о Нацрту закона о биоцидним производима.
22. јун 2018.

Електронска достава података у Интегрални регистар хемикалија (e-IRH)

Министарство заштите животне средине у складу са општом политиком развоја е-управе, у оквиру многих активности на ову тему, започело је и рад на развоју интернет платформе за достављање података о хемикалијама у Регистар хемикалија (e-IRH портал).
28. фебруар 2018.

Завршна конференција твининг пројекта за унапређење система управљања хемикалијама и биоцидима у Србији

Конференција поводом завршетка твининг пројекта “Даљи развој управљања хемикалијама и биоцидним производима у Републици Србији“ биће одржана 2. марта 2018. године са почетком у 11 часова, у Палати Србија (сала Београд), Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд.
26. мај 2017.

Семинар „Планови за усаглашавање националних прописа којима се уређују биоцидни производи и припрема индустрије за имплементацију ЕУ Уредбе о биоцидним производима“

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Одељење за хемикалије, у сарадњи са Привредном комором Србије организује семинар: „Планови за усаглашавање националних прописа којима се уређују биоцидни производи и припрема индустрије за имплементацију ЕУ Уредбе о биоцидним производима“ који је намењен привредним субјектима који стављају у промет и користе биоцидне производе.