Завршетак првог циклуса пројекта „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода у Републици Србији“

Министарство заштите животне средине завршило је први циклус пројекта „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода у Републици Србији“ финансираног из буџета Републике Србије, и добијене резултате истраживања представило у извештајним документима.