Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

24. децембар 2018.

Позив за учешће у јавној расправи o стратешкој процени утицаја за Национални план за смањење емисија (НЕРП)

Национални план за смањење емисија из старих великих постројења за сагоревање (у даљем тексту: НЕРП) примењује се за период од 1. јануара 2018. године до најкасније 31. децембра 2027. године у складу Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Службени гласник РС, број 6/16) и роком прописаним у одговарајућој Одлуци Министарског савета Енергетске заједнице.
22. децембар 2018.

Милано сади 3 милиона дрвећа како би смањио загађење ваздуха – National Geographic Srbija

Једну од европских модних престоница Милано карактерише сивило неокласичних камених грађевина и небеског свода због загађености ваздуха. Ипак, сиве нијансе нису тренди избор за један град из перспективе екологије. Италијани су из овог разлога одлучили да Милано озелене са 3 милиона новог дрвећа до 2030. године. Комплетан текст можете погледати на сајту National Geographic Srbija.
21. децембар 2018.

Усвојен други нацрт преговарачке позиције за Поглавље 27 – животна средине и климатске промене

„Завршена је још једна фаза у процесу преговарања за приступање Србије Европској унији у области заштите животне средине, и припремљен други нацрт преговарачке позиције који ће бити достављен Европској комисији на неформалне консултације 28. децембра ове године“, рекао је данас министар заштите животне средине Горан Триван на састанку Преговарачке групе 27 и секторских радних група за Поглавље 27 – животна средина и климатске промене.
21. децембар 2018.

Планoви инспекцијског надзора за 2019. годину

На основу члана 10. став 5. и члана 12. став 2. тачка 1) подтачка (1) Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник” РС. број 36/15) и члана 19. став1. тачка 1) Пословника о раду Координационе комисије, Координациона  комисија  на седници одржаној дана 23.11.2018. године је донела Одлуку о давању позитивног мишљења на Предлоге Годишњих планова инспекцијског надзора за 2019. годину за: Инспекцију за заштиту животне средине, Инспекцију за рибарство и Инспекцију за заштиту од јонизујућих зрачења, број: 06-00-00355/6/2018-18 дана 23.11.2018.године.
20. децембар 2018.

Министар Триван разговарао са представницима Ловачког савеза Србије

Отварање сарадње са свим деловима друштва који могу допринети заштити животне средине и природе и заштити биодиверзитета Србије један је од приоритета Министарства заштите животне средине, рекао је данас министар заштите животне средине Горан Триван у разговору са председником Ловачког савеза Србије – ЛСС Братиславом Ћирковићем.