Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. септембар 2018.

Сектор за надзор и предострожност у животној средини је израдио Алат за оператере севесо постројења

Сврха Алата за сабирање количина опасних материја је да помогне оператерима који управљају опасним материјама како да у циљу заштите од хемијског удеса, а у складу са чланом 6. и чланом 7. Правилника о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Сл. Гласник РС”, бр. 41/10, 51/15 и 50/18), одреде да ли и којој групи севесо постројења/комплекса припадају, односно одреде коју врсту докумената имају обавезу да израде на основу члана 58. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16).
25. јул 2018.

Захтев за ванредни утврђујући инспекцијски надзор ради издавања записника о утврђујућем инспекцијском надзору у вези са испуњеношћу услова за прекогранично кретање отпада

У складу са важећим Правилником о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада, подносилац захтева за добијање дозволе за прекогранично кретање отпада доставља надлежном органу за издавање дозвола, прописану општу и посебну документацију. 
22. јун 2018.

Учешће представника министарства на Скупштини ИМПЕЛ-а

Сектор за надзор и предострожност у животној средини Министарства учествовао је на 17. ванредној Генералној Скупштини Мреже Европске уније за спровођење и примену права животне средине (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law)  – ИМПЕЛ, која је одржана од 13. до 14. јуна у Бриселу.  
14. децембар 2017.

Сектор за надзор и предострожност у животној средини Министарства на 16. главној скупштини ИМПЕЛ-а

На 16. Генералној Скупштини Мреже Европске уније за спровођење и примену права животне средине (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law)  – ИМПЕЛ, одржаној од 6. до 7. децембра 2107. године у Талину, Министарство заштите животне средине, Сектор за надзор и предострожност у животној средини, по први пут је узело учешће у раду скупа као пуноправни члан.
8. децембар 2017.

Завршни тренинг локалних инспектора у 2017. години

Министар заштите животне средине Горан Триван учествовао је на завршном тренингу инспектора заштите животне средине јединица локалне самоуправе одржаном 7. и 8. децембра у Београду. Том приликом министар Триван разговарао је са инспектoрима из свих крајева Србије, који су постављали различита питања и упућивали предлоге и сугестије у циљу побољшања рада у пословима инспекцијског надзора.