Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

26. јун 2018.

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ЖЕЉИН”

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ЖЕЉИН” Подручје Предела изузетних одлика „Жељин”, које се предлаже за заштиту, обухвата истоимени планински масив, позициониран у централном делу Србије, захватајући делове Града Краљева и обухвата просторе катастарских општина Гокчаница, Плана и Баре, као и подручја општина Александровац са катастарским општинама Рогавчина, Плоча и Јелакци и општина Рашка са катастарским општинама Боће, Војмиловићи, Ковачи и Биљановац, укупне површине 6.379,09 hа, од чега је 5.293,12 hа (82,98%) у државном власништву, 1.066,28hа (16,72%) у приватном власништву и 19,70hа (0,31%) у јавном  власништву.
26. јун 2018.

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „СТОЛОВИ”

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „СТОЛОВИ” Подручје Предела изузетних одлика „Столови”, које се предлаже за заштиту, обухвата истоимени планински масив, у централном делу Србије, који се налази на територији Града Краљева и обухвата просторе катастарских општина Замчање, Мељаница, Крушевица, Каменица, Матаруге, Брезна и Рибница, укупне површине 9.932,1 hа, од чега је 8.699,63 hа (87,59%) у државном власништву, 1.113,58 hа (11,21%) у приватном власништву, 22,95 hа (0,23%) у јавном  власништву, а 95,91 hа (0,97%) у црквеном власништву.
26. јун 2018.

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СТРОГОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЈАРЕШНИК”

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СТРОГОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЈАРЕШНИК” Подручје шуме кримског бора на југозападној падини планине Црноок у југоисточној Србији, које се предлаже за заштиту као Строги резерват природе „Јарешник”, налази се на територији општине Босилеград, односно КО Јарешник, укупне површине 6, 21 31 hа, од чега је 1,6065 ha у државној својини 4,2095 ha  у приватној својини и 0,3971 ha у црквеној својини.
26. јун 2018.

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СТРОГОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „КАЛЕНИЋˮ

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СТРОГОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „КАЛЕНИЋˮ Подручје шуме Каленић између Јухора и Гледићких планина у централној Србији, које се предлаже за заштиту као Строги резерват природе „Каленићˮ, налази се на територији општине Рековац, укупне површине 2 hа.
26. јун 2018.

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ПРЕРАСТ „ШУПЉА СТЕНА”

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ПРЕРАСТ „ШУПЉА СТЕНА”   Подручје Споменика природе Прераст ,,Шупља стенаʼʼ, које се предлаже за заштиту, налази се на територији општине Мајданпек, односно КО Рудна Глава, укупне површине 8, 26 80 ha, од чега је 4, 32 00 ha у државној својини и 3, 94 80 ha  у приватној својини.