Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. октобар 2018.

Информација о року за достављање пријава за полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја за октобарски испитни рок 2018. године

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у октобарском испитном року ће бити организовано крајем октобра месеца 2018. године. Пријаве за полагање стручног испита за октобарски рок достављају се од 3. до 15. октобра 2018. године.
28. септембар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „КОСАНИЦА-ЂАВОЉА ВАРОШ”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Специјални резерват природе „Косаница-Ђавоља варош”.
28. август 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ПАРК БАЊА КОВИЉАЧА”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Споменик природе „Парк Бања Ковиљача”.
6. август 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СТРОГОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЈАРЕШНИК”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Строги резерват природе „Јарешник”.
6. август 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СТРОГОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „КАЛЕНИЋ”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Строги резерват природе „Каленић”.