Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. јануар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ Заводу за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ Заводу за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“  за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство заштите животне средине.
16. јануар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Rastošnica promet“ д.о.о. Нови Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Rastošnica promet“ д.о.о. Нови Београд за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство заштите животне средине.
8. јануар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу , подносиоца захтева „Elita-Cop“ д.о.о. Београд – Земун

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“ број 36/2009, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије на локацији  произвођача отпада, односно на локацији за коју оператер поседује дозволу за складиштење предметног отпада, подносиоца захтева „Elita-Cop“ д.о.о. Београд – Земун.
8. јануар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „NO WASTE“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује
28. децембар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА Привредном друштву „Chemol“ д.о.о. Београд у ликвидацији

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује