Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

19. јун 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева од стране оператера привредног друштва „JUGO-IMPEX E.E.R“ д.о.о. Ниш

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева од стране оператера привредног друштва „JUGO-IMPEX E.E.R“ д.о.о. Ниш, за издавањe дозволе за складиштење отпада од електричних и електронских производа.
19. јун 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева од стране оператера привредног друштва „JUGO-IMPEX E.E.R“ д.о.о. Ниш

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева од стране оператера привредног друштва „JUGO-IMPEX E.E.R“ д.о.о. Ниш, за издавањe дозволе за складиштење и третман отпада од електричних и електронских производа.
19. јун 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева од стране оператера привредног друштва „STEEL-IMPEX“ д.о.о. Сремска Каменица

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева од стране оператера привредног друштва „STEEL-IMPEX“ д.о.о. Сремска Каменица, за издавањe дозволе за складиштење и третман отпада од електричних и електронских производа.
4. јун 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „ЕКО-21“ д.о.о. Добрица

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „ЕКО-21“ д.о.о. Добрица  за третман опасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
29. мај 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Step Trans“ д.о.о. Нови Сад

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Step Trans“ д.о.о. Нови Сад  за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.