Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

11. март 2019.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење опасног отпада привредног друштва „ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ“ д.о.о. Ћуприја

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији складишта у општини Ћуприја, поднетог од привредног друштва „ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ“ д.о.о. Ћуприја, ул. Воје Суботића 30.
18. фебруар 2019.

БАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА трговинској радњи „Recycle“ Ненад Ђорђевић Пр, Врање

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА трговинској радњи „Recycle“ Ненад Ђорђевић Пр, Врање  за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне.
28. јануар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „EHOM“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „EHOM“ д.о.о. Београд за транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
24. јануар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „BUCK“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „BUCK“ д.о.о. Београд  за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
24. јануар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Volk Serb“ д.о.о. Београд-Нови Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Volk Serb“ д.о.о. Београд-Нови Београд  за сакупљање и транспорт неопасног и опасног медицинског отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.