Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

4. јун 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације лежишта бакра „Церово“ код Бора

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
28. мај 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за складиштење опасног отпада и процес солидификације и инертизације зауљених материја и обраде зауљених вода на кат.парцели број 523 КО Уб

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
10. мај 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције котла ББ -1880 у оквиру погонског објекта блока II ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА Б, на КП 99/6, 99/7, 99/8, 101 и 102 КО Ушће

На основу чл. 12., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
12. април 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса “Винча“

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
28. март 2018.

Захтев за oдређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске глине у лежишту “Батуловце“, код Власотинца

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће