Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

8. јануар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину за Допунски рударски пројекат експлоатације опекарских и керамичких глина на површинском копу “Јовановића брдо“

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
28. децембар 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину за Главни рударски пројекат експлоатације кварцних пешчара у лежишту са два ревира, “ДЕО“ и “ДЕО СЕВЕР“, на територији КО Доња Бела Река, град Бор

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
26. децембар 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта магистралног гасовода – интерконектора, граница Бугарске – граница Мађарске, на територији Републике Србије

На основу чл.28, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
21. децембар 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње централног постројења за пречишћавање отпадних вода „Цигански кључ“

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
20. децембар 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта извођења рударских радова у оквиру експлоатације чврстих минералних сировина на локацији Чукару Пеки, на територији катастарских општина Брестовац, Слатина и Метовница

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће