Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

17. септембар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта бочне наплатне станице Ниш – Малча

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
10. септембар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције, санације, адаптације и промене намене постојећих објеката

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
7. септембар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта мобилног постројења за третман неопасног грађевинског отпада, са базом и привременим складиштењем

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
6. септембар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из корита реке Дунав

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће 
5. септембар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта осветљења ски стазе „Панчић“

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће