Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

21. јун 2018.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса на еклсплоатационом пољу уз десну обалу реке Велике Мораве, КО Сињи Вир, на територији општине Параћин

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
21. јун 2018.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса на еклсплоатационом пољу уз десну обалу реке Велике Мораве, КО Трешњевица, на територији Општине Параћин

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
20. јун 2018.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта мобилног постројења тип RO110-3 за третман отпадних вода

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
20. јун 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта бочне наплатне станице Пирот – Запад, КО Пирот – Ван варош, на територији града Пирота

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
14. јун 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта моста преко Глоговачког потока на државном путу IIА реда, број 158, на км 151+826,19 – деоница Алексинац – Катун, КО Глоговица, на територији СО Алексинац

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће