Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

19. октобар 2018.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за одсумпоравање димних гасова блокова А3 -А6, на локацији ТЕ Никола Тесла А, Градска општина Обреновац

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
8. октобар 2018.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације дијабаза као ТГК на површинском копу “Велики Башинац“

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 18/16)  даје следеће
1. октобар 2018.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину изведених објеката – резервоара на складишту нафтних деривата Смедерево, НИС а.д. Нови Сад

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
1. октобар 2018.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике аутомобилских делова МТЕ – фаза IV, Барич

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
26. септембар 2018.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације угља из лежишта “Биљкина Струга“ рудника “Соко“

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016)  даје следеће