Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

12. фебруар 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу “Стража“, на к.п.бр. 2301/1, 2302/1, 2302/2, 2302/3, 2303/1 и 2303/2, КО Криви Вир

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
12. фебруар 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине у лежишту “Ресинац – Белогош“, у три ревира, на к.п.бр. 18-36 и 134-159, КО Ресинац

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
6. фебруар 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за Главни рударски пројекат експлоатације кварцних пешчара у лежишту са два ревира, “ДЕО“ и “ДЕО СЕВЕР“, на територији КО Доња Бела Река, град Бор

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
28. јануар 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта изведених објеката на складишту ТНГ Овча

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016)  даје следеће
28. јануар 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта изведених објеката на складишту ТНГ Чачак

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016)  даје следеће