Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

15. новембар 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта “Габар сопотница“, на делу кат. парцеле број 141, КО Овсињинац, на територији СО Гаџин Хан

15. новембар 2017.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
26. октобар 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу “Јазовник“

26. октобар 2017.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
24. октобар 2017.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта постројења за расклапање и детоксикацију отпадних возила на катастарској парцели бр. 1362/1 КО Лазарица, Град Крушевац – носилац пројекта „N.K.M. Metalis“ д.о.о. Крушевац

24. октобар 2017.|

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
19. октобар 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације глине на површинском копу “Велики Брезаци“, КО Горње Црниљево, на територији СО Осечина

19. октобар 2017.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
2. октобар 2017.

Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Централно постројење за пречишћавање отпадних вода Града Крушевца, на КП 3453 КО Бивоље

2. октобар 2017.|

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће