Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

11. јун 2018.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Проширење капацитета терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, на територији града Смедерева

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
8. јун 2018.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске глине на лежишту „Батуловце“ код Власотинца

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
30. мај 2018.

Захтев о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК, у лежишту “Рујевац“, на к.п. наведеним у самој студији, КО Ба, на територији СО Љиг и предмет враћен на поновно одлучивање

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
30. мај 2018.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта “Бабића мајдан“, КО Градојевић, на територији СО Коцељева

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
28. мај 2018.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекaт изградње објекта ски стазе Крчмар, КО Брзеће, Општина Брус

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05)  даје следеће