Закључак о обустављању поступка одлучивања по предмету „Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта престанка рада и уклањања – демонтаже постројења за производњу керамичких производа печењем, ГО Земун, Град Београд“