Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

14. јун 2018.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта „Збориште“ код Гуче

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
30. мај 2018.

Решење којим се носиоцу пројекта ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АД из Београда, Немањина 6 даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција и модернизација постојећег колосека и изградња другог колосека пруге Београд-Ниш, деоница Сталаћ-Ђунис

На основу чл. 24, а у вези са чл. 29  став 1 и 3 и чл. 33  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
23. април 2018.

Решење о давању сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта адаптације бродске преводнице у саставу ХЕ Ђердап 1

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
1. фебруар 2018.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта пројекта реконструкције МХЕ Врело, катастарска парцела 6/2 КО Перућац, Бајина Башта, Перућац

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
12. јануар 2018.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта цЕНТАР ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ И ОПАСНОГ ОТПАДА на КП 2270 и 2271 КО Ваљево

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће