Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

10. јануар 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње парка ветроелектрана на локалитету Костолца на животну средину на к.п. 429, 452/1, 468, 475, 322, 547 и 612 К.О. Брадарац

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
27. децембар 2018.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње парка ветроелектрана на локалитету Костолца на животну средину на к.п. 429, 452/1, 468, 475, 322, 547 и 612 К.О. Брадарац, к.п. 2896, 2482/1, 1433 и 1417 К.О. Кленовник, к.п. 1550 и 1551 К.О. Ћириковац и к.п. 2604 и1640/1 К.О. Костолац – село, територија града Пожаревца

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
26. децембар 2018.

Решење o сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације угља из лежишта “Биљкина Струга“ рудника “Соко“

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
10. децембар 2018.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта „Станковић Гранит“ д.о.о. Мали Зворник

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
30. новембар 2018.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта, реконструкцијe и изградњe објеката Постројења за пречишћавање воде ,,Краљевица“ у Зајечару

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће