Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. март 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за одсумпоравање димних гасова блокова А3 – А6, на локацији ТЕ Никола Тесла А, Градска општина Обреновац

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
27. март 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта магистралног гасовода – интерконектора, граница Бугарске – граница Мађарске, која се односи на Деоницу 3, Ковин – Госпођинци

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
27. март 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта магистралног гасовода – интерконектора, граница Бугарске – граница Мађарске, која се односи на Деоницу 2, Жабари – Ковин

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
25. март 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње приступног пута до ски центра на Голији са пратећим паркингом

           Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње приступног пута до ски центра на Голији са пратећим паркингом на к.п. 3444/2, 3444/3, 3454/4, 3454/5, 34446/4, 3454/7, 3454/9, 3445/4 К.О. Брусник, Општина Ивањица,заведен под бројем 353-02-02241/2018-03 од 11.10.2018. године, носиоца пројекта, ЈП “ СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ”  БЕОГРАД, ул. Милутина Миланковића 9, Нови Београд.
10. јануар 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње парка ветроелектрана на локалитету Костолца на животну средину на к.п. 429, 452/1, 468, 475, 322, 547 и 612 К.О. Брадарац

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће