Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

11. септембар 2017.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: SVR 2 – Производња БРЕФ куглица за освежавање и негу тоалета

11. септембар 2017.|

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
11. септембар 2017.

Решење којим се одређује обим и Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта В8 – Фабрике папира 3 (објекат РМ3) у оквиру индустријског комплекса DRENIK ND

11. септембар 2017.|

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
8. август 2017.

Решење којим се одређује обим и Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкције производних агрегата и припадајуће опреме хидроелектране Потпећ,KO Бања, СО Прибој

8. август 2017.|

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
30. јун 2017.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за складиштење и третман медицинског отпада помоћу два уређаја за стерилизацију- Converter 400H и Converter 2000H

30. јун 2017.|

На основу чл. 14 став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће
16. мај 2017.

Решење којим се одређује обим и Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна, до индустријске луке у Смедереву, дужине 5 км

16. мај 2017.|

На основу чл. 14, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће