Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

9. август 2018.

Решење којим се носиоцу пројекта „Екотане“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за складиштење опасног отпада и процес солидификације и инертизације зауљених материја и обраде зауљених вода

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
6. јун 2018.

Решење којим се одређује обим и Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције котла ББ -1880 у оквиру погонског објекта блока II ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА Б, КО Ушће, ГО Обреновац, територија Града Београда

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
30. мај 2018.

Решење којим се носиоцу пројекта Бео Чиста Енергија“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса „Винча“, КО Винча, на територији општине Гроцка, Град Београд

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
11. мај 2018.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта уградње нове корачне пећи у постојећи објекат хале топле ваљаонице и изградњу пратећих објеката у комплексу фабрике за производњу и ваљање челика, КО Радинац, територија Града Смедерева

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
8. мај 2018.

Решење којим се носиоцу пројекта „Транс – коп“ д.о.о. Чајетина, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Експлоатација кречњака на површинском копу „Котурача“ код Чајетине

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће