Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. септембар 2018.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње приступног пута до ски центра на Голији са пратећим паркингом

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
18. септембар 2018.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње хале површине 619 m2 за рафинацију олова, КО Зајача, Град Лозница

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
16. септембар 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње бочне наплатне станице у зони петље „ЛЕСКОВАЦ-ЈУГ“

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
11. септембар 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат реконструкције некадашњег Одељења за секундарно паковање онколошких производа

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
11. септембар 2018.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну пројекта експлоатације дијабаза као ТГК на површинском копу “Велики Башинац“

На основу чл. 14. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће