Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

10. јануар 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње парка ветроелектрана на локалитету Костолца на животну средину на к.п. 429, 452/1, 468, 475, 322, 547 и 612 К.О. Брадарац

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
10. јануар 2019.

Решење којим се носиоцу пројекта ЈП „Путеви Србије“ Београд, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње државног пута А5 (Аутопут Е-761) Појате – Прељина

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
31. децембар 2018.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта изградње стамбено-пословног комплекса „WEST 65“-тржни центар и кула –фаза II, на к.п. бр. 2222/3 К.О. Нови Београд

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
27. децембар 2018.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње парка ветроелектрана на локалитету Костолца на животну средину на к.п. 429, 452/1, 468, 475, 322, 547 и 612 К.О. Брадарац, к.п. 2896, 2482/1, 1433 и 1417 К.О. Кленовник, к.п. 1550 и 1551 К.О. Ћириковац и к.п. 2604 и1640/1 К.О. Костолац – село, територија града Пожаревца

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
26. децембар 2018.

Решење o сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације угља из лежишта “Биљкина Струга“ рудника “Соко“

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће