Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

19. јун 2018.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта радио базне станице DCS1800/UMTS2100/LTE800/LTE1800 мреже јавних мобилних телекомуникација на локацији „КГ3476_01 КГ Крагујевац-Хотел Шумарице“ „Вип мобиле“д.о.о. Београд

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
15. јун 2018.

Решење којим се утврђује потреба и одређује обим и Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за одсумпоравање димних гасова блокова А3-А6, КП 1934 КО Уровци, на локацији ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА А, ГО Обреновац

На основу чл. 10, став 4, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
14. јун 2018.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта „Збориште“ код Гуче

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
6. јун 2018.

Решење којим се одређује обим и Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције котла ББ -1880 у оквиру погонског објекта блока II ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА Б, КО Ушће, ГО Обреновац, територија Града Београда

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
6. јун 2018.

Решење носиоцу пројекта „ИНВЕСТФАРМ-ИМПЕКС” д.о.о. из Београда, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће