Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. новембар 2018.

Решење о ревизији интегрисане дозволе за оператера “Мессер Техногас“ AД

На основу члана 15, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
4. октобар 2018.

Нацрт решења о ревизији интегрисане дозволе за оператера “Messer Tehnogas“ AД

На основу члана 12, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
23. август 2018.

Захтев за ревизију интегрисане дозволе од оператера “Messer Tehnogas“ AД

На основу члана 18, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
17. август 2018.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера “Yunirisk“ d.о.о.

На основу члана 12., став 6, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
10. август 2018.

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера „Меsser Tehnogas“ Београд

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: