Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. мај 2018.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Фабрику за производњу патронираних емулзионих експлозива, емулзионих матрица, АНФО експлозива и Руднел система и складиштење привредних експлозива у Бољевцу, оператера „Eksplozivi Rudex“ д.о.о. Београд. 

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон,43/11-УС и 14/16), Министарство заштите животне средине, даје следеће:
2. април 2018.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Складиште вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата у Панчеву

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016) Министарство заштите животне средине, даје следеће: О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Складиште вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата у Панчеву, оператера Промист д.о.о. Нови Сад.
22. март 2018.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за „Дистрибутивни центар ТНГ“, на кп. бр. 4421/2 ко Баљевац, оператера „Рас Гас“ д.о.о. Баљевац на Ибру

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС и 14/16), Министарство заштите животне средине, даје следеће:
5. фебруар 2018.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за складиште вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата у Новом Саду, оператера Промист д.о.о. Нови Сад

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016) Министарство заштите животне средине, даје следеће:
5. фебруар 2018.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за складиште ТНГ у Ковачици, оператера „Т- НАФТА Трговина“ д.о.о. Београд

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС и 14/16), Министарство заштите животне средине, даје следеће: