Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. фебруар 2018.

UNESCO/ISEDC КО-СПОНЗОРИСАНИ ПРОГРАМ СТИПЕНДИРАЊА – 2018

28. фебруар 2018.|

У складу са стратегијом и циљевима одобреног УНЕСКО програма и буџета за програмску секцију стипендирања, УНЕСКО међународни центар II категорије за одрживи енергетски развој (ISEDC) у Москви (Руска Федерација) нуди двадесет стипендија у трајању од по четири недеље током 2018. године. Циљ овог програма стипендирања је изградња капацитета и развој људских ресурса у области одрживих и обновљивих извора енергије у земљама у развоју и земљама у транзицији. Активности обуке у оквиру ових стипендија се одржавају у специјализованим установама у Руској Федерацији. Настава ће се одржавати на енглеском језику. УНЕСКО ће се заузимати за пријаве које су из земаља у развоју и земаља у транзицији (листа позваних држава чланица је у Анексу I).
22. фебруар 2018.

КОНКУРС за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2018. години.

22. фебруар 2018.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 15. Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС” бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10 и 69/11), расписује КОНКУРС за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2018. години
8. новембар 2017.

Конкурс за уступање рибарских подручја на коришћење

8. новембар 2017.|

На основу члана 5. ст. 1. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14), Министарство заштите животне средине оглашава К О Н К У Р С ЗА УСТУПАЊЕ РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА КОРИШЋЕЊЕ I                Оглашава се уступање на коришћење рибарских подручја Републике Србије која су одређена Решењем о установљавању рибарских подручја („Службени гласник РС”, број 90/2015) и то: 1)      Рибарско подручје ,,Сава”; 2)      Рибарско подручје ,,Велика Морава 2”.
28. септембар 2017.

Донета Одлука о избору пројеката за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у  2017. години

28. септембар 2017.|

У области заштите животне средине, по расписаном Јавном конкурсу за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2017. години , од 24. маја 2017. године,  на основу  спроведене конкурсне процедуре и коначне Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката коју је утврдила Конкурсна комисија за спровођење поступка за доделу средстава за подршку пројектима заштите животне средине које реализују удружења и друге организације цивилног друштва у 2017. години  суфинансираће се   65  пројекатa.
11. септембар 2017.

Утврђен предлог Листе вредновања и рангирања пројеката цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години

11. септембар 2017.|

Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 62/2017), на основу члана 13. став 6. Министарство заштите животне средине преузело је од Министарства пољопривреде и заштите животне средине права, обавезе и предмете за вршење надлежности из области заштите животне средине.