Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. октобар 2018.

Утврђивање коначне ранг листе о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2018. години

Министарство заштите животне средине, на основу Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, услови и начин расподеле средстава, начин праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), 15. октобра 2018. године донело  je Одлуку о утврђивању коначне ранг листе о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2018. години.
5. октобар 2018.

Донета прелиминарна ранг листа о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2018. години

Министарство заштите животне средине, а на основу Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, услови и начин расподеле средстава, начин праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), 2. октобра 2018. године, донело je Прелиминарну ранг листу о додели средстава Зелног фонда Републике Србије за пошумљавање у 2018. години.
1. октобар 2018.

Прелиминарна ранг листа за доделу средстава Зеленог фонда, кроз подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине у 2018. години

Утврђен предлог Прелиминарне ранг листе вредновања и рангирања студија и пројеката на основу јавног конкурса за доделу средстава Зеленог фонда за подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине, у 2018. години.
10. септембар 2018.

Измена текста јавног конкурса за доделу средстава Зеленог фонда за подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине, у 2018. години

Министарство је унело техничку исправку текста Јавног конкурса који је објављен дана 30. августа 2018. године, за доделу средстава Зеленог фонда, кроз подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине у 2018. години.
30. август 2018.

Јавни конкурс за доделу средстава Зеленог фонда, кроз подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине у 2018. години

Министарство заштите животне средине дана 30. августа 2018. године, објављује Јавни конкурс за доделу средстава Зеленог фонда, кроз подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине у 2018. години. Општи циљ јавног конкурса је унапређење и заштита животне средине кроз подршку студија и пројеката у области образовања, развоја и истраживања у складу са циљевима утврђеним стратешким документима Републике Србије.