Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

31. јануар 2019.

Пратеће Саопштење за објављивање Годишњег плана расписивања јавног конкурса

У складу са чл. 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16 /18) Министарство заштите животне средине, дана 31. јануара 2019. године објављује Годишњи план расписивања јавног конкурса за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2019. години.
11. децембар 2018.

Донета Одлука о утврђивању коначне ранг листе пројеката по јавном конкурсу за суфинансирање јединица локалне самоуправе у изради и реализацији пројеката санације и рекултивације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта у 2018. години

Министарство заштите животне средине дана 11. децембра 2018. године објављује Одлуку о утврђивању коначне ранг листе пројеката по јавном конкурсу за суфинансирање јединица локалне самоуправе у изради  и реализацији пројеката санације и рекултивације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта у 2018. години. Одлука о утврђивању коначне ранг листе може се преузети ОВДЕ.
9. новембар 2018.

Јавни конкурс за суфинансирање јединица локалне самоуправе у изради и реализацији пројеката санације и рекултивације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта у 2018. години

Министарство заштите животне средине дана 9. новембра 2018. године, објављује Јавни конкурс за суфинансирање јединица локалне самоуправе у изради  и реализацији пројеката санације и рекултивације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта у 2018. години.
2. новембар 2018.

Конкурс за уступање рибарског подручја ,,Сава” на коришћење

На основу члана 5. ст. 1. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14), Министарство заштите животне средине оглашава КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА ,,САВА” НА КОРИШЋЕЊЕ Оглашава се уступање Рибарског подручја ,,Сава” на коришћење, одређенoг Решењем о установљавању рибарских подручја („Службени гласник РС”, број 90/2015).
22. октобар 2018.

Донета Одлука о утврђивању коначне ранг листе студија и пројеката за суфинансирање из средстава зеленог фонда

Донета Одлука о утврђивању коначне ранг листе студија и пројеката за суфинансирање из средстава зеленог фонда у оквиру јавног конкурса за подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине у 2018 години.