Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

9. maj 2019.

SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

Stručni ispit za čuvara zaštićenog područja u aprilskom ispitnom roku, polagaće se u zgradi SIV_a III, Omladinskih brigada 1, Beograd, u sledećem terminu: u utorak, maja 2019. godine, u sali Protokola na I spratu, opšti deo ispita sa početkom u 1000 časova (test), a posebni deo ispita (usmeni) sa početkom u 1130 časova. Prilikom ulaska u zgradu neophodno je prijaviti se obezbeđenju zgrade (poneti ličnu kartu) i sačekati u holu.
23. april 2019.

Informacija o roku za dostavljanje prijava za polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja za majski ispitni rok 2019. godine

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja u aprilskom ispitnom roku će biti organizovano u maju mesecu 2019. godine. Prijave za polaganje stručnog ispita za majski rok dostavljaju se od 23. aprila zaključno sa 6. majem 2019. godine.
8. april 2019.

STRUČNI ISPIT ZA RIBOČUVARA

Stručni ispit za ribočuvara će se održati 15. maja 2019. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3,  na prvom spratu, u Sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.
8. april 2019.

STRUČNI ISPIT ZA RIBARA

Stručni ispit za ribara će se održati 15. maja 2019. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3,  na prvom spratu, u Sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.
1. april 2019.

SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

Stručni ispit za čuvara zaštićenog područja u aprilskom ispitnom roku, polagaće se u zgradi SIV_a III, Omladinskih brigada 1, Beograd, u sledećem terminu: –          u utorak, 16. aprila 2019. godine, u sali Protokola na I spratu, opšti deo ispita sa početkom u 1000 časova (test), a posebni deo ispita (usmeni) sa početkom u 1130 časova. Prilikom ulaska u zgradu neophodno je prijaviti se obezbeđenju zgrade (poneti ličnu kartu) i sačekati u holu.