Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

11. јун 2018.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

Стручни испит за рибочувара ће се одржати 11. јула 2018. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд.
11. јун 2018.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБАРА

Стручни испит за рибара ће се одржати 11. јула 2018. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд.
27. април 2018.

Информација о полагању испита за предаваче који су се пријавили за обуку саветника за хемикалије

У складу са чланом 23. Правилника о саветнику за хемикалије и условима које мора да испуни правно лице или предузетник који врше обуку и проверу знања саветника за хемикалије („Службени гласник РС“ бр. 13/11, 28/11 и 47/12) предавач мора имати положен испит из тематске јединице коју ће да предаје и мора испуњавати услове у погледу квалификације и искуства у области образовања.
23. април 2018.

Информација о датуму полагања стручног испита за чувара заштићеног подручја за мајски испитни рок 2018. године

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у мајском року ће се одржати  7. маја 2018. године.
13. април 2018.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

Стручни испит за рибочувара ће се одржати 8. маја 2018. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд.