Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Разне информације за јавност

8. новембар 2017.

Конкурс за уступање рибарских подручја на коришћење

8. новембар 2017.|

На основу члана 5. ст. 1. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14), Министарство заштите животне средине оглашава К О Н К У Р С ЗА УСТУПАЊЕ РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА КОРИШЋЕЊЕ I                Оглашава се уступање на коришћење рибарских подручја Републике Србије која су одређена Решењем о установљавању рибарских подручја („Службени гласник РС”, број 90/2015) и то: 1)      Рибарско подручје ,,Сава”; 2)      Рибарско подручје ,,Велика Морава 2”.
7. новембар 2017.

Информација о року за достављање пријава за полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја за децембарски испитни рок 2017. године

7. новембар 2017.|

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у децембарском испитном року ће бити организовано у првој половини децембра месеца 2017. године. Пријаве за полагање стручног испита за децембарски рок достављају се од 7. до 20. новембра 2017. године.
18. октобар 2017.

Информација о датуму полагања стручног испита за чувара заштићеног подручја за новембарски испитни рок 2017. године

18. октобар 2017.|

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја, у новембарском року ће се одржати  6. новембра 2017. године. О тачном термину и распореду кандидата за полагање испита, Министарство ће накнадно, електронском поштом, обавестити управљаче заштићених подручја који су поднели, за своје кандидате, комплетну документацију и пријаву за полагање испита.
2. октобар 2017.

Информација о року за достављање пријава за полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја за новембарски испитни рок 2017. године

2. октобар 2017.|

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у новембарском испитном року ће бити организовано почетком новембра месеца 2017. године. Пријаве за полагање стручног испита за новембарски рок достављају се од 2. до 9. октобра 2017. године.
28. септембар 2017.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

28. септембар 2017.|

Стручни испит за рибочувара ће се одржати 12. октобра  2017. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд.