Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Разне информације за јавност

21. јун 2018.

Позив медијима

Министар  заштите животне средине Горан Триван и новоименовани амбасадор Италије у Србији Карл Ло Каш састаће се сутра, у петак, 22. јуна 2018. године у 10 часова у Палати Србије (плави салон),  Булевар Михајла Пупина 2.
20. јун 2018.

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава

Министарство заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12), члана 4. Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13, 81/14, 30/15, 44/16, 43/17 и 45/18), Правилника о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 45/18), члана 54. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 2. став 6. алинеја 4. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16), објављује
14. јун 2018.

Позив за медије

Министар заштите животне средине Горан Триван састаће се са директором Европске агенције за животну средину Хансом Брунинксом (Hans Bruyninckx) који је у првој званичној посети Србији, у петак, 15. јуна 2018. године у 12 часова, Палата „Србија“, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд.
13. јун 2018.

Утврђен предлог Листе вредновања и рангирања пројеката цивилног друштва у области заштите животне средине у 2018. години

Министарство заштите животне средине дана 13. јуна 2018. године објављује  предлог Листе вредновања и рангирања пројеката цивилног друштва у области заштите животне средине у 2018. години пристиглих по Јавном конкурсу за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2018. години, који је Министарство заштите животне средине објавило 4. априла 2018. године.
11. јун 2018.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

Стручни испит за рибочувара ће се одржати 11. јула 2018. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд.