Поводом предстојећих првомајских празника и традиционалног боравка грађана у природи, како би се предупредио евентуални настанак шумских пожара, Министарство пољопривреде и заштите животне средине апелује на грађанe да:

  • не пале ватру на отвореном простору у природи уколико та места нису за то предвиђена (видно обележена) и обезбеђена;
  • не врше неконтролисано паљење ватре при извођењу пољопривредних  и других радова у близини шуме;
  • уколико уоче пожар, одмах обавесте  МУП-Сектор за ванредне ситуације, односно најближу шумску управу;
  • напомињемо да је одредбама члана 47.  Закона о шумама забрањено паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме, на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме, изузев на месту које је само за ту намену одређено, уређено и видно обележено. Такође, одредбом члана 22. став 1. тачка 8. Закона о дивљачи и ловству забрањено је паљење корова, стрњика, трстика, траве и другог растиња у ловишту.

Имајући у виду наведено, Управа за шуме ће преко Републичке шумарске и ловне инспекције у наредном периоду вршити појачану контролу наведених одредби.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине очекује подршку и помоћ невладиних организација, ловачких удружења, еколошких покрета као и удружења грађана љубитеља и заштитника природе, да у овој акцији подрже апел и укључе се у заштиту шума од пожара.

САЧУВАЈМО НАШЕ ШУМЕ ЗАЈЕДНО !