Министарство заштите животне средине

Кабинет министра

Немањина 11
11000 Београд
email: kabinet@ekologija.gov.rs
 

Сектор за заштиту животне средине
Телефон: 011/311-04-63
Сектор за планирање и управљање у животној средини
Телефон: 011/31-32-572
Сектор инспекције за заштиту животне средине
Телефон: 011/22-85-089

Односи са јавношћу

email: press@ekologija.gov.rs
 

Сектор за заштиту животне средине

Помоћник министра

Слободан Ердељан

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/311-04-63
Факс: 011/3131-361
email: slobodan.erdeljan@ekologija.gov.rs
 

Одељење за заштиту природних ресурса

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
email: zastitavazduha@ekologija.gov.rs

Сектор за планирање и управљање у животној средини

Помоћник министра

Александар Весић

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/31-32-572
Факс: 011/31-32-574
 

Одсек за планирање и стандарде

Верица Ћурчић Пантелић

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/31-21-241
 

Група за стратешка, програмска и планска документа

Биљана Јовановић Илић

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/31-32-572
 

Група за стандарде и чистију производњу

Раде Остојић

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/269-05-20
 

Одсек за процену утицаја пројеката и активности на животну средину

Сабина Ивановић

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/31-31-356
 
 

Група за стратешке процене утицаја на животну средину

Мирослав Тошовић

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/2690-977
 
 

Одељење за интегрисане дозволе

Нада Лукачевић

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/2691-692
 
 

Одсек за заштиту од великог хемијског удеса

Сузана Милутиновић

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/2694-880
 

Одељење за управљање отпадом

Радмила Шеровић

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/31-32-572
 

Одсек за прекогранично кретање отпада

Драгољуб Бијеловић

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/31-31-223
 

Одсек за издавање дозвола за управљање отпадом

Јелена Тесла

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/31-31-224
 

Одељење за управљање отпадом

Радмила Шеровић

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/31-32-572
 

Одсек за развој система управљања отпадом

Гордана Перовић

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/31-31-225
 

Одељење за хемикалије

Соња Роглић

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/7155-203
 

Одсек за управљање хемикалијама

Сузана Андрејевић-Стефанвоић

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/7155-221
 

Одсек за Интегрални регистар хемикалија

Оливера Павићевић

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/7155-210
 

Одсек за управљање ризиком од биоцидних производа

Биљана Миленковић

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/7155-205
 

Група за класификацију, процену опасности и саопштавање опасности од хемикалија и биоцидних производа

Бојана Ђорђевић

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/7155-227
 

Одсек за заштиту од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења

Кристина Перић

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/31-31-226
Факс: 011/31-32-574

Сектор инспекције за заштиту животне средине

Помоћник министра

Жељко Пантелић

др Ивана Рибара 91
11070 Нови Београд
Телефон: 011/22-85-089
Факс: 011/22-85-090
email: inspekcija@ekologija.gov.rs

Седиште Адреса Телефон/факс
Београд Ул. Др. Ивана Рибара бр. 91 011/ 2287-691
Нови Сад Ул. Булевар Михајла Пупина 10канцеларија се налази на адреси Булевар ослобођења бр. 27/1 021/ 450-099
Вршац Ул. Светосавски трг 10 013/ 835-445; 013/ 835-542
Кикинда Трг српских добровољаца бр. 12 0230/ 435-155
Шид Ул. Огњена Прице 23,канцеларија се налази у ул. Карађорђева бр. 2 022/ 711-852
Шабац Ул. Господар Јевремова 6/3, канцеларија се налази у ул. Цара Душана бр. 1 у пословном центру Тријумф 015/351-016; 015/351-017
Мали Зворник Ул. Краља Петра I бр. 38 015/ 472-130
Ужице Ул. Димитрија Туцовића  бр. 52, канцеларија се налази у ул. Главна бр. 52 031/ 510-274
Прибој Ул. 12. јануар бр. 108 033/ 2445-436
Краљево Трг Јована Сарића бр. 3 036/ 313-825; 036/ 308-720
Чачак Ул. Жупана Страцимира бр. 2 032/ 343-960
Нови Пазар Ул. АВНОЈ-а бб 020/ 313-091
Косовска Митровица Ул. Немањина бр. 48
Крагујевац Ул. Саве Ковачевића бр. 7 034/ 338-256
Јагодина Ул. Кнегиње Милице бр. 80 А 035/241-947

035/ 224-515

Велика Плана Ул. Николе Пашића бр. 15 026/514-932
Крушевац Ул. Балканска бр. 63 037/ 444-997
Пожаревац Ул. Дринска бр. 2 012/225-840

012/210-530

Смедерево Трг Републике бр. 5 026/ 611-277
Бор Ул. Моше Пијаде бр. 19 030/ 424-382
Зајечар Ул. Генерала Гамбете бр. 44, канцеларија се налази у Ул. Пана Ђукића 1 019/ 428-900
Ниш Ул. Страхинића бана бб 018/505-159

018/505-141

018/505-153

018/ 505-132

Пирот Ул. Српских владара бр. 83 010/ 312-545
Димитровград ГП Градина, Пирот 010/ 360-812
Врање Ул. Матије Гупца бр. 2 017/ 414-837
Лесковац Ул. Пане Ћукића бр. 9 016/ 214-006
Велико Градиште Ул. Житни Трг бр. 1
Кладово Ул. Саве Ковачевића  бр. 1 019/ 803-809
Владичин Хан Ул. Светосавска бр. 1,канцеларија се налази у ул. Светосавска бр. 39 017/ 471-906

Сектор за финансијско управљање

Одсек за економске инструменте у области заштите животне средине

 
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефони:
011/311-04-56
011/269-17-45
011/269-17-47