Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

22. juna 2018.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan prisustvovao  je danas svečanoj akademiji povodom obeležavanja 125 godina postojanja i uspešnog rada Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. (više…)

22. juna 2018.

Ministarstvo zaštite životne sredine u skladu sa opštom politikom razvoja e-uprave, u okviru mnogih aktivnosti na ovu temu, započelo je i rad na razvoju internet platforme za dostavljanje podataka o hemikalijama u Registar hemikalija (e-IRH portal). (više…)

22. juna 2018.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan primio je danas u kurtoaznu posetu novoimenovanog ambasadora Republike Italije u Beogradu NJ.E. Karla Lo Kaša, i tom prilikom razgovarao o mogućnostima razvijanja saradnje dve zemlje u oblasti zaštite životne sredine. (više…)

22. juna 2018.

Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini Ministarstva učestvovao je na 17. vanrednoj Generalnoj Skupštini Mreže Evropske unije za sprovođenje i primenu prava životne sredine (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law)  – IMPEL, koja je održana od 13. do 14. juna u Briselu.   (više…)

21. juna 2018.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan sa saradnicima posetio je danas Aerodrom Nikola Tesla Beograd, gde su mu predstavnici poslovodstva ove kompanije, predvođeni v. d. generalnim direktorom Sašom Vlaisavljevićem, predstavili mere za zaštitu životne sredine na području naše najveće vazdušne luke. (više…)

20. juna 2018.

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 93/12), člana 4. Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13, 81/14, 30/15, 44/16, 43/17 i 45/18), Pravilnika o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Službeni glasnik RS”, broj 45/18), člana 54. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17) i člana 2. stav 6. alineja 4. Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 8/14 i 24/16), objavljuje (više…)

15. juna 2018.

U Srbiji su po prvi put u zvaničnoj poseti najviši predstavnici Evropske agencije za životnu sredinu (EEA). U okviru ove posete, danas je održan sastanak ministra zaštite životne sredine Gorana Trivana i direktora Agencije za zaštitu životne sredine RS Filipa Radovića sa delegacijom EEA koju je predvodio direktor Hans Bruninks (Hans Bruyninckx). (više…)

15. juna 2018.

Današnjom Konferencijom „20 godišnjica Arhuske konvencije i devet godina iskustva u Srbiji“ Ministarstvo zaštite životne sredine i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju Misija u Srbiji (OEBS) zajednički su obeležili dve decenije od potpisivanja ove međunarodne konvencije i time još jednom ukazali na njen značaj.  (više…)

KORISNI LINKOVI
Agencija za zaštitu životne sredine Republički hidrometeorološki zavod Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije Zavod za zaštitu prirode Srbije