Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. oktobra 2018.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan danas je u Novom Sadu,  na svečanosti obeležavanja „200 godina pošumljavanja Deliblatske peščare“ rekao da šume imaju preko 300 funkcija, ali najvažnija je što prouizvode kiseonik koji znači život i da je zato važno pošumljavanje kako bi u borbi sa klimatskim promenama obezbedili opstanak i zdravu životnu sredinu budućim generacijama i Srbiji. (više…)

17. oktobra 2018.

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštava da je izazivanjem požara koji se proširio na „Carsku baru“, jedan od svetski značajnih rezervata prirode  počinjen zločin prema prirodi i životnoj sredini i traži da se počinioci i odgovorni najoštrije kazne.  (više…)

16. oktobra 2018.

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), 15. oktobra 2018. godine donelo  je Odluku o utvrđivanju konačne rang liste o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2018. godini. (više…)

12. oktobra 2018.

Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o zaštiti životne sredine kojima se stvara formalno pravni uslov da poljoprivrednici konkurišu za dobijanje sredstava iz evropskog fonda IPARD. Smisao izmena jeste u tome da se nosiocima porodičnog gazdinstva, preduzetnicima, privrednim društvima, ali i zemljoradničkim zadrugama, pomogne da ispune sve što je potrebno kako bi mogli da konkurišu za sredstva iz ovog fonda. Zakonom je propisano i da se sredstva iz Zelenog fonda Srbije dodeljuju korisnicima u svrhu finansiranja zaštite i unapređivanja životne sredine, na osnovu javnog konkursa koje objavljuje Ministarstvo zaštite životne sredine. (više…)

12. oktobra 2018.

Ministarstvo zaštite životne sredine je u četvrtak 11. oktobra 2018. godine u Zoološkom vrtu grada Beograda održalo posebnu obuku vezanu za CITES Konvenciju pripadnicima Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina.

Grupa za sprovođenje CITES Konvencije je carinskim službenicima prikazala prezentacije o osnovnim elementima CITES Konvencije, CITES dozvolama i potvrdama, strukturi nacionalnih organa za CITES, taksonomiji,  prepoznavanju divljih vrsta i njihovih delova i derivata (vodozemci, gmizavci, ptice, sisari, ribe i beskičmenjaci), fizičkoj proveri pošiljki, metodama krijumčarenja, ilegalnoj trgovini, primerima zaplena i sankcionisanja krijumčarenja divljih vrsta u Republici Srbiji. (više…)

12. oktobra 2018.

Pravni osnov za donošenje Strategije zaštite prirode sadržan je u članu 112. stav 1. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010-ispr. i 14/2016) kojim se utvrđuju dugoročni planski okvir i politika integralne zaštite prirode uključujući i očuvanje biodiverziteta, predela i geonasleđa i članu 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05–ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US i 44/14). (više…)

9. oktobra 2018.

Srbija je na dobrom putu da Poglavlje 27, okarakterisano kao  jedno od najzahtevnijih i najskupljih  u pregovorima sa EU, uskoro bude na agendi evropskih zvaničnika budući da je nacrt pregovaračke pozicije, poslat na neformalne konsultacije, dobio visoke ocene Evropske komisije, zaključak je Ivana Karića, šefa pregovaračke grupe za Poglavlje 27, koji je na konferenciji za medije u Botaničkoj  bašti predstavio napredak Srbije u  pogledu ekoloških EU regulativa. (više…)

9. oktobra 2018.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan primio je danas u Beogradu  predstavnike internacionalne kompanije „SafBon Water Technology” čije je sedište u Šangaju, austrijske kompanije KWI  i predstavnike ambasade NR Kine. (više…)

KORISNI LINKOVI
Agencija za zaštitu životne sredine Republički hidrometeorološki zavod Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije Zavod za zaštitu prirode Srbije