Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

14. juna 2019.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici učestvovali su danas u akciji čišćenja Savskog keja, na Novom Beogradu, u okviru ekološke kampanje „Pogledaj oko sebe – Pokreni se!“ koju realizuju Ministarstvo za evropske integracije i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji sa Ministarstvom zaštite životne sredine. (više…)

11. juna 2019.

Ministarstvo zaštite životne sredine, a na osnovu Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), 4. juna 2019. godine donelo je Preliminarnu rang listu o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini. (više…)

10. juna 2019.

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 10. juna 2019. godine objavljuje predlog Liste vrednovanja i rangiranja projekata civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini pristiglih po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini, koji je Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo 28. marta 2019. godine. (više…)

6. juna 2019.

Na današnjem skupu u Srpskoj akademiji nauka – SANU o uticaju malih hidroelektrana na životnu sredinu, naučna i stručna javnost iznela je činjenice i argumente kojima je doprinela sagledavanju ovog, za celokupnu društvenu zajednicu, aktuelnog i značajnog pitanja. (više…)

5. juna 2019.

Centralnom svečanošću održanom danas u Botaničkoj bašti – „Jevremovac“ u Beogradu, Ministarstvo zaštite životne sredine obeležilo je 5. jun, Svetski dan zaštite životne sredine. Pred velikim brojem predstavnika državnih organa i institucija, naučne i stručne javnosti, ambasadora i diplomata, nevladinih organizacija i medija, ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, istakao je značaj Svetskog dana životne sredine kao globalnog datuma koji se obeležava širom sveta i apelovao na važnost odgovornog ponašanja i akcija pojedinaca, ustanova i organizacija, radi zaštite životne sredine kao osnove opstanka života na Planeti. (više…)

5. juna 2019.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan potpisao je danas memorandume o razumevanju za pripremu tehničke i tenderske dokumentacije za završetak revitalizacije i remedijacije Velikog Bačkog kanala i za prečistač otpadnih voda u Kraljevu, koji se realizuju u okviru Programa Evropske unije „Podrška EU u pripremi projekata (EU PPF). (više…)

5. juna 2019.

Vazduh kojeg udišemo je univerzalni životni element bez kojeg je nemoguć opstanak živog sveta na Planeti. Istovremeno, kao posledica civilizacijskog razvoja, kvalitet vazduha ozbiljno je narušen i danas predstavlja prvorazredno pitanje u zaštiti životne sredine, rekao je danas ministar zaštite životne sredine Goran Trivan na konferenciji „Životna sredina ka Evropi“ – EnE19 koja je posvećena zagađenju vazduha povodom Svetskog dana zaštite životne sredine. (više…)

3. juna 2019.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan otvorio je danas međunarodnu naučnu konferenciju „Vraćanje Planete ljudima i vraćanje čoveka Planeti“ koja je tematski obuhvatila najaktuelnije probleme životne sredine sa kojima se suočava  savremeni čovek.

Pitanja životne sredine su ključna univerzalna  pitanja, ona prožimaju sve aspekte današnjice, ukazao je ministar Goran Trivan, naglašavajući da se posledice višedecenijskog nemara i nedovoljne svesti u Srbiji odražavaju na mozaik koji oslikava u kakvom okruženju živimo i šta radimo sebi i drugima. (više…)

KORISNI LINKOVI
Agencija za zaštitu životne sredine Republički hidrometeorološki zavod Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije Zavod za zaštitu prirode Srbije