Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. октобра 2018.

Министар заштите животне средине Горан Триван данас је у Новом Саду,  на свечаности обележавања „200 година пошумљавања Делиблатске пешчаре“ рекао да шуме имају преко 300 функција, али најважнија је што проуизводе кисеоник који значи живот и да је зато важно пошумљавање како би у борби са климатским променама обезбедили опстанак и здраву животну средину будућим генерацијама и Србији. (више…)

17. октобра 2018.

Министарство заштите животне средине саопштава да је изазивањем пожара који се проширио на „Царску бару“, један од светски значајних резервата природе  почињен злочин према природи и животној средини и тражи да се починиоци и одговорни најоштрије казне.  (више…)

16. октобра 2018.

Министарство заштите животне средине, на основу Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, услови и начин расподеле средстава, начин праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), 15. октобра 2018. године донело  je Одлуку о утврђивању коначне ранг листе о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2018. години. (више…)

12. октобра 2018.

Скупштина Србије усвојила је данас измене и допуне Закона о заштити животне средине којима се ствара формално правни услов да пољопривредници конкуришу за добијање средстава из европског фонда ИПАРД. Смисао измена јесте у томе да се носиоцима породичног газдинства, предузетницима, привредним друштвима, али и земљорадничким задругама, помогне да испуне све што је потребно како би могли да конкуришу за средства из овог фонда. Законом је прописано и да се средства из Зеленог фонда Србије додељују корисницима у сврху финансирања заштите и унапређивања животне средине, на основу јавног конкурса које објављује Министарство заштите животне средине. (више…)

12. октобра 2018.

Министарство заштите животне средине је у четвртак 11. октобра 2018. године у Зоолошком врту града Београда одржало посебну обуку везану за ЦИТЕС Конвенцију припадницима Одељења за сузбијање кријумчарења Управе царина.

Група за спровођење ЦИТЕС Конвенције је царинским службеницима приказала презентације о основним елементима ЦИТЕС Конвенције, ЦИТЕС дозволама и потврдама, структури националних органа за ЦИТЕС, таксономији,  препознавању дивљих врста и њихових делова и деривата (водоземци, гмизавци, птице, сисари, рибе и бескичмењаци), физичкој провери пошиљки, методама кријумчарења, илегалној трговини, примерима заплена и санкционисања кријумчарења дивљих врста у Републици Србији. (више…)

12. октобра 2018.

Правни основ за доношење Стратегије заштите природе садржан је у члану 112. став 1. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016) којим се утврђују дугорочни плански оквир и политика интегралне заштите природе укључујући и очување биодиверзитета, предела и геонаслеђа и члану 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05–исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12 и 7/14 – УС и 44/14). (више…)

9. октобра 2018.

Србија је на добром путу да Поглавље 27, окарактерисано као  једно од најзахтевнијих и најскупљих  у преговорима са ЕУ, ускоро буде на агенди европских званичника будући да је нацрт преговарачке позиције, послат на неформалне консултације, добио високе оцене Европске комисије, закључак је Ивана Карића, шефа преговарачке групе за Поглавље 27, који је на конференцији за медије у Ботаничкој  башти представио напредак Србије у  погледу еколошких ЕУ регулатива. (више…)

9. октобра 2018.

Министар заштите животне средине Горан Триван примио је данас у Београду  представнике интернационалне компаније „SafBon Water Technology” чије је седиште у Шангају, аустријске компаније KWI  и представнике амбасаде НР Кине. (више…)

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Агенција за заштиту животне средине Републички хидрометеоролошки завод Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије Завод за заштиту природе Србије