Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

  • Permalink Gallery

    Састанак са представницима предузећа која се баве трговином лековитим биљем и шумским плодовима

31. децембар 2014.

Састанак са представницима предузећа која се баве трговином лековитим биљем и шумским плодовима

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, организовало је састанак 25. 12 2014. године,  са представницима предузећа која се баве трговином лековитим биљем и шумским плодовима, како би се размотриле најефикасније процедуре издавања  дозвола за сакупљање, увоз и извоз врста под контролом коришћења и промета, ради  унапређења процеса њиховог издавања као и  ефикаснијег решавња проблема који су до сада дефинисани  у раду ових предузећа.
31. децембар 2014.

Раскид уговор са „SPDA Ecologic”

Министарство пољопривреде и заштите животне средине је раскинуло Уговор о уступању на коришћење дела рибарског подручја ,,Србија – југозапад”, закључен са корисником „SPDA Ecologic” д.о.о. из Чачка, од 12. јануара 2014. године.
  • Permalink Gallery

    Позив за номинацију за награду Савета Европе за предео

26. децембар 2014.

Позив за номинацију за награду Савета Европе за предео

Министарство пољопривреде и заштите животне средине позива Вас да учествујете на конкурсу за награду Савета Европе за предео. Република Србија као држава потписница Европске конвенције о пределу настоји да постигне одрживи развој заснован на уравнотеженом и складном односу друштвених потреба, привредних делатности и животне средине, прихватајући предео као важан чинилац живота људи, у градским срединама и на селу, у деградираним областима или у подручјима високог животног квалитета.
23. децембар 2014.

Састанак Преговарачке групе 27

“У новембу ове године делегација Србије, која је чинила Преговарачку групу, током пет дана представницима Европске комисије представла је стање апроксимације у следећим тематским областима: хоризонтално законодавство, квалитет ваздуха, управљање отпадом, квалитет вода, заштита природе, контрола индустријског загађења, хемикалије, заштита од буке, климатске промене, цивилна заштита.
  • Permalink Gallery

    Укључивање цивилног сектора у процес Преговарачке групе 27 – животна средине

22. децембар 2014.

Укључивање цивилног сектора у процес Преговарачке групе 27 – животна средине

Државни секретар министарства пољопривреде и заштите животне средине мр Стана Божовић одржала је састанак са представницима невладиног сектора. Повод састанка био је њихово укључивање и већи допринос у Преговарачком процесу групе 27 – животне средина. Састанку је присуствовала и Тања Мишчевић, шеф Преговарачког тима Србије са ЕУ.